Feladataink

  • az egyesületi célok megvalósítása érdekében a közösségi-társasági élet szervezése, társasági kapcsolatok kialakítása;
  • az egyesület céljaival összhangban álló rendezvények, előadások, bemutatók, valamint oktatási, segély- és egyéb akciók szervezése, megvalósítása;
  • hazai klubkapcsolatok létesítése, fenntartása;
  • hazai és nemzetközi társasjátékok megismertetése, hozzáférhetővé tétele bárki számára;
  • az egyesület céljaihoz hasonló, illetve az egyesület feladataival összeegyeztethető célú más szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint összefogás a közös célok érdekében.